Közhasznúsági jelentésKÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2011. évről

„A Tóvárosi Bölcsőde Gyermekeiért”

1. Számviteli beszámoló

Bevételek:
- Szja1%
245.583.-
- alapító
támogatása                                                    0.-
- kamatbevétel                                                       154.-
Bevételek összesen:                                                245.737.-
Kiadások:
- egyéb ráfordítások (bankköltség)                           5.780.-
- egyéb
költség 7.000.-
Kiadások összesen:                                                    12.780.-


2. Költségvetési támogatás felhasználása

Bevételek:
- Szja 1%
támogatás 0.-
Összes költségvetési támogatás:                                      0.-
Anyagi jellegű ráfordítások összesen:                               0.-

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A közhasznú alapítványt Stefanovicz Éva, Máté Lászlóné és Varsányi Mária 2008. évben alapította, 150.000.-Ft alaptőkével.

A vagyon alakulását 2010. évben az eredmény kimutatás tartalmazza

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele        246.000.-
5. Egyéb bevétel                                                 246.000.-
C. Összes bevétel (A+B)                                            246.000.-

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)

4. Egyéb ráfordítások                                             13.000.-
F. Összes ráfordítás (D+E)                                          13.000.-

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A+D)                 233.000.-


4. Célszerinti juttatások kimutatása

A Közhasznú alapítvány működése során bankköltségr    5.780.- Tárhelyszolgáltatás                                                 7.000.- Összesen:                                                                        12.780.-

5. A kapott támogatások mértékének bemutatása

-alapítók                                                                     0.-
- Szja
1% 245.583.-
Támogatások összesen:                                             245.583.-
Az alapítvány további bevétele:                                     154.-
Bevétel összesen:                                                         245.737.-

Az Alapítvány bevételeit a fent részletezett támogatások tették ki.

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások

A tisztségviselők díjazásban nem részesültek.
7. A közhasznú tevékenység rövid, szöveges beszámolója
„A Tóvárosi Bölcsőde Gyermekeiért” Közhasznú Alapítvány-t Stefanovicz Éva, Máté Lászlóné és Varsányi Mária magánszemélyek 2008. évben hozták létre, és jegyeztették be a Fejér Megyei Bíróságon 926. számon. A közhasznú alapítvány alapító tőkéje: 150.000.-Ft. 2008. május 14-én az alapítvány kérte a Fejér Megyei Bíróságtól a közhasznú jogállást, melyet a P.k.60.014/2008/6. végzéssel meg is kapott. A közhasznú alapítvány célja a Tóvárosi Bölcsődében gondozott gyermekek egészséges életmódra nevelése, egészséges testi fejlődésének elősegítése, az ehhez szükséges biztonságos, egészséges tárgyi környezet kialakítása.
A kuratórium tagjai 5 fő.
A közhasznú alapítvány 2011. évben már jogosult az Szja 1%-os támogatásra.
A kifizetésre 2012-ben kerül sor.
A közhasznú szervezet vezetői, tisztségviselői díjazásban nem részesültek.
Az alapítvány pártokat nem támogat.
Az alapítvány kuratóriuma az előírtaknak megfelelően látta el a tevékenységét.