visszatekintés


Történeti visszatekintés

Az első bölcsődét Franciaországban Francois Marbeau alapította Párizsban 1844-ben, amit "La Creche"-nek nevezett el. Alig 5 év múlva Párizsban már 18, egész Franciaországban pedig 400-nál is több bölcsőde működött.
Franciaország példáját követte Belgium, majd csakhamar Anglia, Dánia, Olaszország, és Németország is. A szomszédos Ausztriában Bécsben 1849-ben "Krippe" néven működött, mely leginkább dr. Helm Károly tevékenységének volt az eredménye.
Az egyik Németországi kezdeményezést tekintette meg tapasztalatszerzés céljából Rozmanith Antal községtanácsos, amikor Magyarországon is felmerült egy bölcsőde létesítésének gondolata. A magyarországi bölcsődék korai időszakát tekintve óriási szerepe volt az "Első Pesti Bölcsőde Egylet" megalapításának. Az egyletet 1851 január havában alapították.
A kor lehetőségeihez és a hagyományokhoz mérten gyűjtések útján volt a legcélszerűbb a bölcsőde életre hívása. A legnagyobb összeggel a városi községtanács jelentkezett, de rendszeres hozzájárulást vállalt Hildegard főhercegnő (aki később az egylet fővédnökségét is elvállalta, Brunszvik Júlia (az első pesti óvodát alapító Brunszvik Teréz unokahúga), és Nádasdy Forrai Júlia, Brunszvik Júlia leánya. A további támogatók között szerepelt Jedlik Ányos a dinamó elv felfedezője, Morelli Ferenc karmester, vagy Heckenast Gusztáv nyomdatulajdonos.

A Pesti Bölcsőde Egylet első bölcsődéje és egyben az első Magyarországi Bölcsőde
1852. április 21-én nyitotta meg kapuit.

A Kalap u. 1. szám alatti ház földszintjén három utcai és két udvari szobában (konyhával, fapincével és padlással).
Az első esztendőben 38 gyermeket vettek fel. Az igény növekedésével 3 év alatt az "ápolt" gyermekek száma több mint 100-ra emelkedett. Ezért a Kalap utcai bölcsőde Kerepesi útra (mai Rákóczi út) költözött, az ú.n. Beleznay-házba. 1857-ben a Teréz városban nyitottak fiókbölcsődét.
1869-ben adták át a Nyolcadik kerületi Mária utcában.
A Nagytemplom utcai bölcsődét 1877 január 11-én avatták.
A falára emléktáblát helyeztek el, amely ma is megtalálható.

A bölcsődéket a szegény munkásnők gyermekei részére hozták létre.

A gyermekek gondozását "ápolását" abban az időben a Szent Vince rend irgalmas nővéreire bízták.

A Nagytemplom utcai Bölcsődében múzeumot rendeztek be.