Magunkról


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működünk.
Önkormányzatunk az éves költségvetés tervezésekor a lehetőségek szem előtt tartásával nagy gondot fordít intézményünk működtetésére, karbantartására, felújítására, korszerűsítésére.

Bölcsődénk 1973-ban 60 férőhelyesnek épült, 3 gondozási egységben 6 csoportszobával. 2010 szeptemberben kezdődő gondozási évtől maximum 80 a felvehető gyermeklétszám. 4 csoportban csoportonként 14, 2 csoportban csoportonként 12 gyermeknek tudunk helyet biztosítani. Nyugodt környezetben, árnyas, csendes udvarral. Teraszunk alkalmas a szabad levegőn altatásra. A nyugodt alvás feltételeit többek között a levegőztető ágyak, a terasz fölé nyúló 6 db. árnyékoló is biztosítja. Erős napsütéskor a szobák árnyékolására is alkalmasak.
A két részre osztott, jól felszerelt játszóudvarunkon töltik a gyermekek a játékidő nagy részét délelőtt és déluáni órákban.Természetesen az évszakok váltakozásának és az időjárásnak a figyelembe vételével.
Két csoportszobához kapcsolódik egy gyermek fürdőszoba, egy gyermek öltöző és egy előtér, mely a beszoktatás alatt a Szülők pihenő helyéül, később a gyermekeknek főleg téli időszakban játszóhelyként is funkcionál.
Az átadás óta, a 2005-ben készült komplett felújítási terv alapján, 2007-ben a gazdasági épületrész teljes felújításával elkezdődött az épület korszerűsítése. 2011-ben megvalósult a gyermekeket közvetlenül kiszolgáló épületrész aljzatának statikai megerősítése, a tető teljes szigetelése, a külső és belső nyílászárók cseréje, a belső válaszfalak átépítése. Az épület gépészeti, valamint gyenge- és erős áramú vezetékeinek cseréje, levegőztető terasz átépítése, bejáratok akadálymentesítése. 2014-ben két csoport játszóudvarán talajcserére, gyepszőnyegezésre és új homokozó kiépítésére került sor. 2017-ben az Intézmény belső, és a gyermekeket kiszolgáló udvarának teljes rekonstrukciója, valamint öntözőrendszer és motorpálya kialakítása is megtörtént.
A már felújított, korszerű konyha mindenben megfelel a szakmai és minőségbiztosítási előírásoknak.
A jól képzett, lelkiismeretes élelmezésvezető- dietetikus irányításával 2 jól felkészült konyhai dolgozó gondoskodik a napi élelmezésről a 100 adagos konyhában.
A bölcsődei textíliákat saját mosodánkban mossuk. Napi 4 órában látja el a feladatot a mosónőnk.
A higiéniai előírásokat maximálisan betartjuk minden területen. Erről 4 fő bölcsődei dajka gondoskodik váltott műszakban, napi 8 órában.
A bölcsőde környékének és a gyermekek játszóudvarának rendben tartását egy kerti munkás végzi napi 6 órában.
A gyermekek napközbeni ellátásáról 14 kisgyermeknevelő gondoskodik váltott műszakban.
Az intézmény irányítását a bölcsődevezető- kisgyermeknevelő, és egy vezető helyettesi feladatokkal megbízott kisgyermeknevelő végzi.
A gyermekek egészséges életmódra nevelésében, egészségének védelmében, napi 1 órában egy gyermek szakorvos segíti munkánkat.
Kialakítottunk egy jól funkcionáló sószobát 2013 decemberben ahol egyszerre 4-5 gyermek tartózkodhat: homokozással, illetve asztali játkokkal játszanak 15-20 perces tartózkodásuk idején. A sópárás levegő belélegzése segít a felső légúti betegségek megelőzésében.
Bölcsődénkben a gyermekek nemcsak a csoportszobákban, teraszon és udvaron játszanak, hanem a bölcsőde egyéb közös helyiségeit is használják. Van két zsibongónk, melyben beltéri homokozókat, illetve vizes asztalt, nagymozgáshoz hernyó mászókákat helyeztünk el. A folyosókon biciklizni, "motorozni" is lehet, egy jól felszerelt tornaszobában bordásfal, labdatenger, ugráló asztal, labdák is szolgálják a gyermekek változatos mozgásfejlesztését.
Alkotó szobánkban mindenféle alkotó tevékenységgel próbálkozhatnak, illetve gyakorolják nevelőik felügyelete, segítő tevékenysége mellett, természetesen az életkori sajátosságaik, kedvük figyelembe vételével. 
Udvaron nagy méretű fedett babakocsitárolóban helyezhetik el a szülők a babakocsikat.
Intézményünk akadálymentes, jól megközelíthető, beközlekedhető babakocsival, illetve tolókocsival egyaránt.