célja

Közhasznú Alapítványunk céljai:
A Tóvárosi Bölcsődében gondozott gyermekek egészséges életmódra nevelése, egészséges testi, szellemi fejlődésének elősegítése, az ehhez szükséges biztonságos, egészséges tárgyi környezet kialakítása (gyermekeket kiszolgáló bútorzat korszerűsítése).-Egészségvédelme, betegségek megelőzése-prevenciója érdekében: levegőztető terasz felszerelésének bővítése- korszerűsítése, udvari mozgásfejlesztők bővítése-korszerűsítése, csoportszobák levegőjének baktérium mentesítése - légtisztító berendezések beszerzésével, só barlang kialakítása: só terápiás szolgáltatás megvalósításához, az ehhez szükséges eszközök, berendezések megvásárlása, folyamatos biztosítása, az ingyenes terápiás szolgáltatás működtetéséhez. Az ismeretszerzési lehetőségek, a megismerési folyamatok fejlesztése. A gyermekek kreativitásának, aktivitásának támogatása, a különböző fejlődési területekre ható, azt támogató, segítő tevékenységek széles körű lehetőségeink biztosítása. Figyelembe véve a gyermekek igényét életkori sajátosságaikat: szemléltetőeszközök, mozgásfejlesztő, érzékelést fejlesztő, utánzást, szerepjátszást elősegítő készség és képességfejlesztő játékok. Logikai készségek, számalapismeretek, fogalmak, megismerési, tanulási folyamatokat elősegítő játékok-eszközök vásárlása, nevelési, fejlesztési programba beépítése, folyamatos alkalmazása. Családjaiknak gondozási-nevelési, életvezetési tanácsadás, ötletadás, ehhez programok, előadások szervezése meghívott fizetett előadókkal. A családok részére a bölcsődén belül, közös programok szervezése családi délután, játszóház, ünnepek szervezése, megrendezése, családi kézműves délutánok szervezése az ehhez szükséges eszközök, anyagok megvásárlásával. Játszócsoport, illetve gyermekfelügyelet szervezése, fizetett szakemberek biztosításával. Szegény sorban élő családok gyermekeinek játékkal, ruházattal, élelemmel való segítése. Ezek a fejlesztő tevékenységek, programok olyan anyagi forrást igényelnek, melyet a költségvetésünkből képtelenség kigazdálkodni. Nagy szükség lenne célkitűzéseink, programjaink megvalósítására, mert a jövő generációját neveljük. Amilyen ellátást, felkészítést kapnak a felnőtté váláshoz, az egyaránt kihat a későbbi felnőttkori szocializáltságukra, társadalmi beilleszkedésükre, magánéletükre, munkavégzésük minőségére.
Amennyiben támogatni kívánják alapítványunkat, az itt közzétett adatok alapján kérjük, tegyék meg! A legkisebb mértékű adomány is kincs, céljaink eléréséhez! Megnevezése: „A Tóvárosi Bölcsőde Gyermekeiért”

Adóazonosítója: 18501551-1-07

Kereskedelmi és Hitelbank által kezelt bankszámla száma:
10405066-50495757-57481005

Alapítványunk 2008április 10-én került bejegyzésre a Bíróságon, a végzés május 9-én jogerőre emelkedett.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a szűkös önkormányzati költségvetés mellet reményünk nyílt arra, hogy alapítványi támogatásokból meg tudjuk valósítani célkitűzéseinket.
Kérem, amennyiben módjukban áll támogassák alapítványunkat!
Támogatásaikat megköszönöm a gondozott gyermekek, Szüleik és Dolgozóink nevében! Támogatóinknak év végén a befizetett összegekről igazolást tudunk adni, mely az adójukból levonható.


Bölcsődevezető