Jelentkezés bölcsődébe


 
Bölcsődei ellátást a Szülő, Gondviselő, Törvényes Képviselő akkor kérhet:

- ha munkába kíván állni,
- ha egyedülálló- egy vagy több kiskorú gyermekkel,
- ha 3 vagy több gyermekes,
- ha a Szülő tartósan kórházi kezelés alatt áll,
- ha felsőoktatási intézményben, vagy más intézményben tovább tanul, vagy átképzésre, képzésre jár, és ezt iskolalátogatási igazolás benyújtásával tudja is igazolni,
- ha a gyermek Szülője, Gondviselője, időskorú vagy szociális helyzete miatt nem tud a gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodni,
- ha Gyermekjóléti szolgálat, Gyámügy, Családgondozó, Védőnő, Orvos javasolja, ekkor szükséges a Szülő beleegyezése is.

Felvételi kérelem feltétele továbbá, hogy a Család Székesfehérváron bejelentett állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen. A városi bölcsődék felvételi körzete Székesfehérvár közigazgatási területe az intézmények alapító okiratában rögzítettek szerint.
A szülők igazolható munkahellyel, vagy a felvételkor alkalmazásukról legalább munkahelyi szándéknyilatkozattal rendelkezzenek, melyben a munkáltató, leendő munkáltató nyilatkozik arról, hogy a Szülő alkalmazásban áll, vagy egy- -másfél hónapon belül alkalmazni fogja. A gyermekek felvétele egész évben folyamatos, de férőhely függvénye.

Tájékoztató jelentkezési lap benyújtásához szükséges igazoló okmányokról:

Jelentkezéshez szükséges a felvételi kérelmi lap, mely (itt letölthető) mellékletként szerepel, de személyesen is átvehető a bölcsődében.
Szükséges a Gyermek anyakönyvi kivonatának, és a Szülők és Gyermek lakóhelyét igazoló lakcímkártya másolata.
A gyermek társadalombiztosítási  azonosító jelét tartalmazó kártyájának másolata(TAJ)
Ha a szülő egyedülálló, azt a MÁK által kiadott, emelt családi pótlékról szóló igazolással kell  igazolnia,
vagy Bírósági határozattal, mely igazolja, hogy elvált, és ő a gyermek törvényes képviselője.