Beszoktatás


A kisgyermek számára közvetlen környezetében a személyi, tárgyi állandóság- a család a családi környezet biztosítja a nyugalmat, biztonságot, amely elengedhetetlen feltétele a jó testi és lelki fejlődésének. A családtól való részleges leválás- elszakadás az első közösségbe kerülés komoly lelki teher a kisgyermekeknek. Ezért ennek megkönnyítése céljából
bölcsődénkbe a gyermekek beszoktatását többnyire a Szülők segítségével végezzük, ha a szülőnek van ideje és partner ebben. Fontosnak tartjuk, hogy a Szülő elfogadja jelenlétének szükségességét. Hasznos a szülő pozitív hozzáállása a bölcsődei ellátáshoz, mert ha bizonytalan, vagy félelmet közvetít gyermeke felé, azt a gyermek megérzi és Ő is, bizonytalanná válik. A szülő szeretetteljes határozott, magatartása nyújtja gyermekének a biztonságérzetet, így gyermeke bátrabban ismerkedik a sok-sok ismeretlennel, ami a bölcsődében körülveszi (kisgyermeknevelőivel, gyermektársakkal, környezettel, napirenddel, szokásokkal ,sorrendiséggel, tárgyakkal stb.)

Kisgyermeknevelőink szívesen látogatják meg a felvett gyermekeket otthonukban ( családlátogatás), még a beszoktatást megelőzően, ha a Szülők ezt lehetővé teszik. Így alkalmuk nyílik megismerni a Családot, leendő bölcsődés Gyermeküket. Beszélgetnek a szülőkkel a gyermekük napirendjéről, szokásairól (étkezés, alvás, játék), önállósodásáról, beszéd, mozgásfejlettségéről és egyéb a szülők által is fontosnak tartott dolgokról, melyek által a nevelő megismerheti őket. A nevelők ugyanakkor tájékoztatják a Szülőket, bölcsődei napirendről, hogyan segítenek a gyermekeknek megszokni az új, ismeretlen dolgokat, beszélnek a szülővel történő beszoktatás fontosságáról. Megnyugtatják a szülőket, ha részesei lesznek a beszoktatásnak, azzal sokat segítenek gyermeküknek a bölcsődei élet megismerésében és elfogadásában, könnyebben megy nekik a megismerés, elfogadás, és sokat segítenek a nevelőknek is gyermekük mielőbbi megismeréséhez. Ha a beszoktatás első napján már ismerősként  üdvözlik egymást, növelik ezzel gyermekük bizalmát is a nevelők felé, megkönnyítve ismerkedésüket.

Tapasztalatunk szerint általában 2 hét a beszoktatásra elegendő idő, de természetesen attól függ, hogy a gyermek milyen ütemben tudja elfogadni az új körülményeket, helyet, helyzetet, személyeket. A beszoktatás első napjától kezdve az érkezéstől számítva annyi időt tölt a gyermek a csoportban amennyi ideig jól érzi magát, és elfogadja, részese a napirendi eseményeknek. Ez akkor történhet így, ha valamelyik Szülő ( Nagyszülő) jelen van gyermeke beszoktatásánál. Ha a Szülő (Nagyszülő) nem tud jelen lenni, akkor első nap csak egy órát, a következő napokon a gyermek hangulatának elfogadó készségének függvénye a bölcsődében töltött idő hosszúsága. Ha a szülő is jelen van, a szülő tevékeny segítségével ismeri meg a gyermek a bölcsődei napirendi eseményeket, a napirendbe illesztett gondozási műveleteket, a sorrendiséget, a helyét, a bölcsődei szokásokat. Eközben megismeri a nevelőit, a gyermektársakat az étkezési, játék, alvási, higiénés és egyéb szokásokat. Szülő segít eleinte gyermekének a gondozási teendőkben, a nevelőnő eközben megismeri a gyermeket, látja a szülő és gyermeke kapcsolatát, próbál a gyermekhez közeledni, egy- egy gondozási műveletet átvenni a szülőtől, mindig olyan mértékben, ahogy a gyermek elfogadja. Egy hét elteltével általában, már a nevelőnőt a gyermek elfogadja, mint segítőtársat. Ekkor kezdjük kialakítani a szülő távolléti idejét. Eleinte csak rövid időket megy ki a csoportból, de a gyermekével megbeszélve a távozását. Bármikor visszahívható kell, hogy legyen (szülőknek kialakított pihenőhelyen tartózkodik ez idő alatt). A gyermek tudta nélkül távozni nem helyes, ez a gyermekben otthagyottság érzését kelti, elveszítjük bizalmát, mely nehezen szerezhető vissza. Az alvás szokta jelenteni a legnagyobb nehézséget, a beszoktatás során. Szükséges, hogy az első itt alvásnál a Szülő fektesse le gyermekét, ébredéskor Ő legyen mellette, ezért az ébredés várható idején, jó ha jelen van. Ez jó, ha pár alkalommal így történik. Fontosnak tartjuk, hogy a beszoktatást követően a reggeli érkezéskor a szülő szeretetteljesen, de határozottan, és röviden búcsúzzon el gyermekétől. Hozzanak otthonról a gyermeknek egy kedvenc játékot, a cumiját, cumisüvegét, takaróját, párnáját, ez a gyermeknek egy kis „otthoni melegséget, biztonságot ad”. Délutáni érkezését a szülő (kísérő) a megbeszéltek szerint tartsa be, ha nem így tesz, és ha nem jelzi a nevelőnőnek, hogy csak később tud jönni, akkor a nevelő nem tudja a gyermeket erre felkészíteni. A gyermek így a megszokott érkezési időn túl feszült, szorongó, nyugtalan, kedvetlen lesz, míg Szülője (kísérője) megérkezik.
A beszoktatás során a nevelőnek nem csak a gyermeket, de az egész családot meg kell ismerni. Beszoktatás idején a gyermeknek sok szeretetre, odafigyelésre, törődésre van szüksége. Ezt az időszakot a szülők és nevelőnők közösen, megértéssel, türelemmel, bizalmon alapuló együttműködéssel könnyítik meg. A jó együttműködés alapja az elfogadás,a kölcsönös bizalom és őszinteség. Így a kisgyermeknevelők a családi nevelés elsődleges szinterét tiszteletben tartva, azt kiegészítve, segítve biztosíthatják a bölcsődében a gyermekek optimális fejlődésének feltételeit, körülményeit.